הזדמנויות עסקיות ברכש גומלין
15-August-2017


הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי וקידום השקעות זרות (רשפ"ת) מתכבדת להציג מכרזים  בינלאומיים של משרדי ממשלה וחברות ממשלתיות שצפויים להסתיים בשנת 2017 בהיקף של מעל חמישה מיליוני דולרים בהם צפויים להתמודד ספקי חוץ .

ספקי החוץ שיזכו במכרזים אלו יחויבו להציג מראש תוכנית בנוגע לאופן מימוש חובת שיתוף הפעולה התעשייתי עם ספקים ישראלים.

מכרזים אלו מהווים הזדמנויות עסקיות לחברות והתעשיות הישראליות. חברות ישראליות אשר יש ביכולתם לשמש כספקים/ספקי משנה במכרזים אלו מוזמנים לפנות למנהל תחום בכיר תעשייה ישראלית – מר ארנון ארבל בכתובת Arnon.Arbel@economy.gov.il

לטבלת ההזדמנויות העסקיות - לחצו כאן (PDF)


צור קשר

מספר טלפון
דוא”ל

רוצה לדעת עוד?