בעלי תפקידים


שם
תפקיד
טלפון
גב' זיוה איגר
מנהלת הרשות להשקעות זרות ושיתוף פעולה תעשייתי
​02-6662410

מר יגאל גורביץ'​
מנהל האגף לשיתוף פעולה תעשייתי ומנהל המטה
03-7347514

מר ארנון ארבל
מנהל תחום שת"פ תעשייתי (חברות ישראליות)
03-7347516

מר גיא הרמתי
מנהל תחום גופים מזמינים
03-7347515

מר יזיד שיך יוסף​
מנהל תחום ספקי חוץ
03-7347483

גב' דנה ג'יניאו
רכזת בכירה מנהלה ותפעול
02-6662204

מר חיים אהרונוביץ'
מנהל תחום רשפ"ת צפון אמריקה
1 646 779 6841+

מר טל גויטע
נציג רשפ"ת צפון אמריקה
1 646 779 6842+

ליאת מאירי
מנהלת לשכה
02-6662410

גילעד פולדש
יועץ למנהלת הרשות
02-6662443

צור קשר

מספר טלפון
דוא”ל

רוצה לדעת עוד?