הנחיות וטפסים

אגף הרשפ"ת תחת הרשות להשקעות זרות ושת"פ תעשייתי, מופקד על ניהול נושא שיתוף הפעולה התעשייתי (רכש הגומלין) מטעם מדינת ישראל.


ההנחיות והטפסים לעיל, פתוחים להערות הציבור עד ליום 30.10.2016. מובהר כי אין באמור כדי לחייב את הרשפ"ת לקבל את ההערות כולן או חלקן.

הנחיות להורדה


טפסים להורדהצור קשר

מספר טלפון
דוא”ל

רוצה לדעת עוד?