דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
ניהול הרשאותניהול הרשאות

כותרת

GovXInnerTitle

GovXParagraph1

מדינת ישראל חתומה על הסכם הרכש הממשלתי - GPA - בארגון הסחר העולמי (WTO), המסדיר פרוצדורות של מכרזי הרשויות הממשלתיות, ביניהן אי-אפליה של ספקים זרים מקרב המדינות החתומות עליו, והסדרת רכש הגומלין.

עם עדכון ההסכם בשנת 2014, מדינת ישראל התחייבה לצמצם את חובת רכש הגומלין לאורך 15 שנה, באופן הדרגתי ובחלוקה לחמש תקופות, עבור המדינות והטובין הנכללים תחתיו.

על פי ההסכם, ב-7 באפריל 2019 החלה "תקופה 2" (שתימשך עד לאפריל 2022), בה תצטמצם רשימת הגופים המזמינים המחויבים ברכש גומלין, במידה והספק הזר והטובין הנרכשים כלולים בהסכם.

אנו ברשפ"ת ערוכים לטיפול בשינויים אלו ובמסמך המצ"ב תוכלו לבדוק האם אם ואיך הם יחולו עליכם

LinkText

קישור רשימה

index

קבצים מצורפים

נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי