אירועים וחדשות

​​​​

חדשות

  
  
GovXParagraph1
  
  
  
  

מדינת ישראל חתומה על הסכם הרכש הממשלתי - GPA - בארגון הסחר העולמי (WTO), המסדיר פרוצדורות של מכרזי הרשויות הממשלתיות, ביניהן אי-אפליה של ספקים זרים מקרב המדינות החתומות עליו, והסדרת רכש הגומלין.

עם עדכון ההסכם בשנת 2014, מדינת ישראל התחייבה לצמצם את חובת רכש הגומלין לאורך 15 שנה, באופן הדרגתי ובחלוקה לחמש תקופות, עבור המדינות והטובין הנכללים תחתיו.

על פי ההסכם, ב-7 באפריל 2019 תחל "תקופה 2" (עד לאפריל 2022), בה תצטמצם רשימת הגופים המזמינים המחויבים ברכש גומלין, במידה והספק הזר והטובין הנרכשים כלולים בהסכם.

אנו ברשפ"ת נערכים לקראת שינויים אלו ובמסמך המצ"ב תוכלו לבדוק האם הם יחולו וישפיעו עליכם.

לקובץ המלאhttps://e.ica.gov.il/About/Documents/עדכון%20חובת%20רכש%20הגומלין%20תחת%20הסכם%20ה%20GPA.pdf
10
  

שטדלר ולנסיה עוסקת בייצור קטרי רכבת ורכבות עירוניות. ומחויבת ברכש גומלין עקב עסקאות עם רכבת ישראל.

לאורך השנה האחרונה חוזק הקשר בין הרשפ"ת לחברה וסוכם על הרחבת השת"פ לתחומים טכנולוגיים נוספים.

מטרת ההזדמנות העסקית היא לחשוף חברות ישראליות רלוונטיות בפני החברה ולקדם שת"פים בתחומים מגוונים​

אז מה בעצם שטאדלר מחפשים?
20
  

בחודש נובמבר ביקרה בארץ משלחת רכש בכירה מחברת Plasser & Theurer, העוסקת בציוד ומכשור לתחום תשתיות הרכבות. החברה הגיע לארץ במטרה לבחון שיתופי פעולה עם ספקים ישראלים, כחלק ממחוייבות רכש הגומלין של החברה בעקבות זכייתה במכרז לאספקת ציוד לתחזוקת המסילות של רכבת ישראל.

המשלחת כללה את מנהל הרכש, מנהל בקרת האיכות ומנהל ההנדסה של החברה, כמו גם את מנהל המכירות האזורי. במסגרת הביקור, שנמשך שלושה ימים, ביקרו אנשי החברה במספר מפעלים ונפגשו עם ספקים פוטנציאלים חדשים, בנוסף לאלה שעבדו בעבר עם החברה.


חברי המשלחת סיכמו את הביקור כמוצלח וציינו כי הם צופים שפגישות אלו יובילו לחתימה על הסכמי רכש גומלין.

קטרים לרכבת ישראלhttps://www.plassertheurer.com/fileadmin/user_upload/Unternehmen/fakten-1.jpg
30
  

הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי מתכבדת לפרסם דו"ח המסכם את הפעילות הענפה בתחום רכש הגומלין בשנה החולפת, בדגש על עלייה בהיקפי הפעילות ובתרומה לתעשייות הישראליות, ובפרט אלו הקטנות והבינוניות​

לדו"ח השנתי המלאדו"ח שנתי רשפ"ת
40
  

הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי וקידום השקעות זרות (רשפ"ת) מתכבדת להציג מכרזים בינלאומיים של משרדי ממשלה וחברות ממשלתיות שצפויים להסתיים בשנת 2018 בהיקף של מעל חמישה מיליוני דולרים בהם צפויים להתמודד ספקי חוץ

 

לפרטים המלאיםלפרטים המלאים
50
 

צור קשר

מספר טלפון
דוא”ל

רוצה לדעת עוד?