אירועים וחדשות

​​​​

חדשות

  
  
GovXParagraph1
  
  
  
  

262 חברות זרות מחויבות ביצעו רכש גומלין בישראל בשנה החולפת בסך 3 מיליארד $. למעלה מ-1,000 חברות ישראליות נהנו מרכש זה, מתוכן 626 תעשיות קטנות ובינוניות וכ-150 בפריפריה ובאזורי עדיפות לאומית
10
  

מדינת ישראל חתומה על הסכם הרכש הממשלתי - GPA - בארגון הסחר העולמי (WTO), המסדיר פרוצדורות של מכרזי הרשויות הממשלתיות, ביניהן אי-אפליה של ספקים זרים מקרב המדינות החתומות עליו, והסדרת רכש הגומלין.

עם עדכון ההסכם בשנת 2014, מדינת ישראל התחייבה לצמצם את חובת רכש הגומלין לאורך 15 שנה, באופן הדרגתי ובחלוקה לחמש תקופות, עבור המדינות והטובין הנכללים תחתיו.

על פי ההסכם, ב-7 באפריל 2019 החלה "תקופה 2" (שתימשך עד לאפריל 2022), בה תצטמצם רשימת הגופים המזמינים המחויבים ברכש גומלין, במידה והספק הזר והטובין הנרכשים כלולים בהסכם.

אנו ברשפ"ת ערוכים לטיפול בשינויים אלו ובמסמך המצ"ב תוכלו לבדוק האם אם ואיך הם יחולו עליכם

לקובץ המלאhttps://e.ica.gov.il/About/Documents/עדכון%20חובת%20רכש%20הגומלין%20תחת%20הסכם%20ה%20GPA.pdf
30
  

​​​​ הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי וקידום השקעות זרות (הרשפ"ת) מתכבדת להציג רשימת מכרזיםעדכנית של משרדי ממשלה וחברות ממשלתיות בהיקף של מעל 5 מיליון $ ובהם צפויים להתמודד ספקי חוץ.  הרשימה כוללת מכרזים שהסתיימו בעת האחרונה ושצפויים להסתיים במהלך שנת 2020

לפרטים המלאיםלפרטים המלאים
60
  

ממחקר שערכה חברת EY עבור הרשפ"ת, עולה כי רכש הגומלין שקיימו בתקופה זו חברות זרות במשק הישראלי הסתכם בכ-13.9 מיליארד דולר – פי 2.3 מהיקף הרכש שעליו הן התחייבו. במהלך תקופה זו ביצעו 190 חברות זרות רכש גומלין מ-1,840 חברות תעשייתיות ישראליות

 

לכתבה המלאה ב-"גלובס"לכתבה המלאה ב-"גלובס"
70
 

צור קשר

מספר טלפון
דוא”ל
פקס
074-7058812

רוצה לדעת עוד?