אירועים וחדשות

​​​​

חדשות

  
  
GovXParagraph1
  
  
  
  

262 חברות זרות מחויבות ביצעו רכש גומלין בישראל בשנה החולפת בסך 3.75 מיליארד $. 1,065 חברות ישראליות נהנו מרכש זה, מתוכן 495 חברות חדשות, 429 קטנות ובינוניות ו-236 ממוקומות בפריפריה ובאזורי עדיפות לאומית.

לכתבה ב-"כלכליסט"https://e.ica.gov.il/About/Documents/03fc5fc1.jpg
10
  

מדינת ישראל חתומה על הסכם הרכש הממשלתי - GPA - בארגון הסחר העולמי (WTO), המסדיר פרוצדורות של מכרזי הרשויות הממשלתיות, ביניהן אי-אפליה של ספקים זרים מקרב המדינות החתומות עליו, והסדרת רכש הגומלין.

עם עדכון ההסכם בשנת 2014, מדינת ישראל התחייבה לצמצם את חובת רכש הגומלין לאורך 15 שנה, באופן הדרגתי ובחלוקה לחמש תקופות, עבור המדינות והטובין הנכללים תחתיו.

על פי ההסכם, ב-7 באפריל 2019 תחל "תקופה 2" (עד לאפריל 2022), בה תצטמצם רשימת הגופים המזמינים המחויבים ברכש גומלין, במידה והספק הזר והטובין הנרכשים כלולים בהסכם.

אנו ברשפ"ת נערכים לקראת שינויים אלו ובמסמך המצ"ב תוכלו לבדוק האם הם יחולו וישפיעו עליכם.

לקובץ המלאhttps://e.ica.gov.il/About/Documents/עדכון%20חובת%20רכש%20הגומלין%20תחת%20הסכם%20ה%20GPA.pdf
30
  

בחודש נובמבר ביקרה בארץ משלחת רכש בכירה מחברת Plasser & Theurer, העוסקת בציוד ומכשור לתחום תשתיות הרכבות. החברה הגיע לארץ במטרה לבחון שיתופי פעולה עם ספקים ישראלים, כחלק ממחוייבות רכש הגומלין של החברה בעקבות זכייתה במכרז לאספקת ציוד לתחזוקת המסילות של רכבת ישראל.

המשלחת כללה את מנהל הרכש, מנהל בקרת האיכות ומנהל ההנדסה של החברה, כמו גם את מנהל המכירות האזורי. במסגרת הביקור, שנמשך שלושה ימים, ביקרו אנשי החברה במספר מפעלים ונפגשו עם ספקים פוטנציאלים חדשים, בנוסף לאלה שעבדו בעבר עם החברה.


חברי המשלחת סיכמו את הביקור כמוצלח וציינו כי הם צופים שפגישות אלו יובילו לחתימה על הסכמי רכש גומלין.

קטרים לרכבת ישראלhttps://www.plassertheurer.com/fileadmin/user_upload/Unternehmen/fakten-1.jpg
40
  

​​​​ הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי וקידום השקעות זרות (הרשפ"ת) מתכבדת להציג רשימת מכרזיםעדכנית של משרדי ממשלה וחברות ממשלתיות בהיקף של מעל 5 מיליון $ ובהם צפויים להתמודד ספקי חוץ.  הרשימה כוללת מכרזים שהסתיימו בעת האחרונה ושצפויים להסתיים במהלך שנת 2019

לפרטים המלאיםלפרטים המלאים
60
  

ממחקר שערכה חברת EY עבור הרשפ"ת, עולה כי רכש הגומלין שקיימו בתקופה זו חברות זרות במשק הישראלי הסתכם בכ-13.9 מיליארד דולר – פי 2.3 מהיקף הרכש שעליו הן התחייבו. במהלך תקופה זו ביצעו 190 חברות זרות רכש גומלין מ-1,840 חברות תעשייתיות ישראליות

 

לכתבה המלאה ב-"גלובס"לכתבה המלאה ב-"גלובס"
70
 

צור קשר

מספר טלפון
דוא”ל

רוצה לדעת עוד?