פיתוח עסקי אזורי

​​​​​​​​​​​​

בהמשך לגידול שנרשם בשנים האחרונות במספר החברות הישראליות שנהנו מכספי רכש גומלין, יזמה הרשפ"ת גוף שטח שיהווה מכפיל כח במאמץ להמשיך את המגמה החיובית לחברות נוספות ובפרט לעסקים קטנים ובינוניים ולתעשיות בפריפרייה. גוף השטח יחבר בין חברות ישראליות לחברות בין-לאומיות מחויבות, באמצעות הנגשת הזדמנויות רכש הגומלין לתעשייה הישראלית, הפעילות נעשית בשיתוף  הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים באמצעות מערך המעו"ף. גוף זה, מורכב ממנהלי פיתוח עסקי אזוריים בכל אחד ממחוזות המעו"ף, 

כזרוע של הרשפ"ת, מנהלי הפיתוח העסקי בגוף השטח ייסתייעו ברשת הקשרים הגלובלית הענפה של הרשות המאפשרת לאפיין באופן מיטבי את צרכי החברות הזרות ויעדיהן ולחבר אליהן חברות ישראליות רלוונטיות. על מנת לחבר בין צרכי החברות הזרות המחויבות ברכש גומלין ובין חברות ישראליות רלוונטיות, ייפגשו נציגי גוף השטח עם התעשיות, ימפו את יכולותיהן ויאתרו חברות המציעות פתרונות בעלי ערך לחברות הזרות. לתעשיות אלה תיבנה "תכנית חיבורים", שתכלול את המלצות החיבורים לחברות הזרות ולמכרזים הקיימים והצפויים,, ואת תהליך העבודה הצפוי, במטרה לייצר שיתופי-פעולה עסקיים משמעותיים וארוכי-טווח.​

 

צור קשר

מספר טלפון
דוא”ל

רוצה לדעת עוד?