הנחיות וטפסים

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​אגף הרשפ"ת תחת הרשות להשקעות זרות ושת"פ תעשייתי, מופקד על ניהול נושא שיתוף הפעולה התעשייתי (רכש הגומלין) מטעם מדינת ישראל.​​

​ההנחיות והטפסים לעיל, פתוחים להערות הציבור עד ליום 30.10.2016. מובהר כי אין באמור כדי לחייב את הרשפ"ת לקבל את ההערות כולן או חלקן.​

 

צור קשר

מספר טלפון
דוא”ל

רוצה לדעת עוד?