אגף הרשפ"ת

הרשות לשיתוף-פעולה תעשייתי וקידום השקעות זרות

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

1
אגף הרשפ"ת ברשות להשקעות זרות ושת"פ תעשייתי, מופקד על ניהול נושא שיתוף הפעולה התעשייתי (רכש הגומלין) מטעם מדינת ישראל. בהתאם לכך, אגף הרשפ"ת אחראי על ייזום, מעקב, בקרה ותאום פעילויות של שיתוף פעולה תעשייתי עם חברות זרות במסגרת התחייבותן לקיים שיתוף פעולה תעשייתי בישראל.
2
במסגרת זו הרשות להשקעות זרות ושיתוף פעולה תעשייתי מוסמכת לדרוש מספקי חוץ (חברות זרות) שזכו במכרזים ממשלתיים וציבוריים לבצע רכש גומלין בארץ בהיקף של 50% (בעסקאות בטחוניות) או 35% (בעסקאות אזרחיות) לפחות מערך העסקה (או 20% למדינות החברות בהסכם ה-GPA).
3
הרשות מנהלת ועוקבת אחר מימושן של ההתחייבויות לביצוע שיתוף פעולה תעשייתי מטעם למעלה מ-200 ספקי חוץ מהמובילים בעולם, בתחומי הביטחון, תעופה, אנרגיה, אלקטרוניקה, ציוד רפואי, רכב ועוד.
4
הרשות מקיימת באופן שוטף מפגשים בין התעשיות הזרות והישראליות, מקבלת דרישות טכניות והצעות לשיתוף פעולה מהחברות הזרות, מקשרת מפעלים ישראלים עם אנשי הקשר שמונו מטעם החברות הזרות לצורך ביצוע התחייבויותיהן לשיתוף פעולה תעשייתי וכן מקיימת מעקב ובקרה אחר ביצוע התחייבויות אלו.

מטרות ותפקידי הרשות

  
  
1
  
2
  
3
  

צור קשר

מספר טלפון
דוא”ל

רוצה לדעת עוד?