הזדמנויות עסקיות ברכש גומלין

01-ינואר-2020

Israel
/Style Library/Images/flags/Israel.png
 
​​​הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי וקידום השקעות זרות (רשפ"ת) מתכבדת להציג מכרזים  בינלאומיים של משרדי ממשלה וחברות ממשלתיות שצפויים להסתיים בשנת 2020 בהיקף של מעל לחמישה מיליוני דולרים, ובהם צפויים להתמודד ספקי חוץ . 
 
ספקי החוץ שיזכו במכרזים אלו יחויבו להציג מראש תוכנית בנוגע לאופן מימוש חובת שיתוף הפעולה התעשייתי עם ספקים ישראלים.
 
מכרזים אלו מהווים הזדמנויות עסקיות לחברות והתעשיות הישראליות. חברות ישראליות אשר יש ביכולתם לשמש כספקים/ספקי משנה במכרזים אלו מוזמנים לפנות למנהל פיתוח עסקי ברשפ"ת – מר חובב רף – בכתובת: Hovav.Ref@economy.gov.il.
 

* המסמך "טבלת ההזדמנויות העסקיות" נועד למסירת מידע כללי בלבד ואין לראות בו משום יעוץ או חוות דעת כלשהי. במקרה של סתירה בין האמור במסמך זה לבין מסמכי המכרזים הרלוונטיים ו/או החלטות ועדות המכרזים, נוסח המכרזים וההחלטות גובר. ההזדמנויות הנזכרות במסמך הנ"ל מובאות באופן כללי ותמציתי, לצרכי הנגשה והפניית תשומת לב בלבד. אין לראות במסמך משום תחליף לחוות דעת ואין להסתמך על תוכנו ללא בדיקה מול הגופים הרלוונטיים ו/או קבלת ייעוץ ספציפי.
לשם הנוחות, במקרים בהם נמצא פרסום אלקטרוני ניתן ללחוץ על הקישור לקבלת המסמכים הרלוונטיים. במקרים אחרים, מומלץ לפנות ישירות לאתר הגוף המזמין לקבלת מידע נוסף.
 

לכתובת האימייל:
מועד אחרון למענה הוא:
31/12/2020

צור קשר

מספר טלפון
דוא”ל
פקס
074-7058812

רוצה לדעת עוד?