גופים מזמינים

​​​​​​​​​​​​​​​​​​תקנות חובת המכרזים (חובת שיתוף פעולה תעשייתי), תשס"ז 2007, מטילות על משרדי הממשלה, חברות ממשלתיות וגופי רכש ממשלתיים, חברות עירוניות וקופות חולים חובה לדרוש מספקי חוץ עמם הם מתקשרים ביצוע רכש גומלין ושיתוף פעולה תעשייתי במדינת ישראל. הדרישה חלה על כל התקשרות שהיקפה הצפוי עולה על 5 מיליון דולר, בין במכרז ובין שלא במכרז.​​

 

צור קשר

מספר טלפון
דוא”ל
פקס
074-7058812

רוצה לדעת עוד?